PolyCC SmartGreen PBS

Selamat Datang ke laman web rasmi PolyCC SmartGreen Politeknik Banting Selangor (PBS)

Carta Organisasi

PolyCC SmartGreen PBS

kemaskini pada 17 Februari 2024

Bidang Tumpuan (BT)

SmartGreen PolyCC PBS dibangunkan dengan visi untuk
memperkasa budaya hijau dan melestarikan Politeknik dan Kolej Komuniti.
Hala tuju strategik yang praktikal dan dapat dicapai merupakan tonggak
utama kejayaan pencapaian visi blueprint ini. Hala tuju ini adalah
berpandukan kepada pelaksanaan aktiviti TUJUH (7) BT yang perlu
dilaksanakan secara seiring dan saling menyokong antara satu sama lain.

BT 1: Pengurusan Pendidikan dan Penyelidikan

Pelaksanaan kurikulum hijau, penyelidikan dan penerbitan lestari, pengurusan laporan dan laman sesawang kelestarian. pelaksanaan program kesedaran dan penerapan budaya hijau serta latihan. perkongsian kepakaran dan pengalaman bagi pelajar dan kakitangan.

BT2: Pengurusan Tenaga dan Perubahan Tenaga

Pengekalan dan peningkatan kecekapan penggunaan tenaga serta galakkan
penggunaan tenaga boleh diperbaharui bagi mengurangkan pelepasan
karbon.

BT3: Pengurusan Alam Sekitar dan Lanskap

Mengintegrasi amalan pengurusan alam sekitar dalam pengoperasian
institusi melalui dasar-dasar dan prosedur bagi memastikan amalan alam
sekitar terbaik diaplikasikan dalam urusan harian

BT4: Pengurusan Sisa

Peningkatan kesedaran dan pengetahuan pengurusan sisa bagi
mengoptimumkan penggunaan sumber melalui pengukuran prestasi
pengurusan sisa semasa

BT5: Pengurusan Air

Peningkatan pengetahuan tentang ultiliti dan amalan kaedah penjimatan air
melalui pemantauan. kawalan dan pembangunan sistem kitar semula air dan
penuaian air hujan.

BT6: Pengangkutan

Menerapkan kesedaran tentang kepentingan bagi mengurangkan
pencemaran melalui pelaksanaan polisi dan pengurusan teknologi hijau.

BT7: Perolehan HIjau

Pengenalan dan amalan perolehan hijau dalam sistem Politeknik dan
Kolej Komuniti sebagai usaha menyokong pemeliharaan alam sekitar dan
pengurangan jejak karbon.

Galeri Aktiviti SmartGreen PolyCC PBS

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

BT1

 • Pertandingan Lampu Lantera 3R Putrajaya
 • 2 kumpulan (SmartGreen dan Sukarelawan PBS)
 • Saguhati RM400

BT2

 • Urban Farming
 • 8 unit
 • Geran kecil Hijau negeri Selangor
 • 2022 (RM15,000.00)
 • 2023 (RM18,000.00)

BT3

 • Kempen tanam pokok di PBS
 • Sasaran 50 buah pokok
 • Pelbagai pokok buah dan bunga

BT4

 • Pengumpulan minyak masak terpakai
 • 2023 (tempat ke-3 MPKL eco-challange)
 • 2022 (juara MPKL eco-challange)

BT5

 • Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH)
 • Kolam tadahan air hujan 10,000 meter padu
 • 2 tangki tadahan air hujan 24 meter padu

BT6

 • Aktiviti berbasikal di dalam kampus
 • laluan pejalan kaki sekitar kampus
 • car pool dan kenderaan jimat tenaga

BT7

 • Taklimat perolehan hijau
 • Cara mengenalpasti item/barang hijau
 • Pentauliahan logo “HIJAU”

Join 900+ subscribers

Stay in the loop with everything you need to know.